Privacyverklaring

 

Frank Oosthoek Trainingen, gevestigd aan de Larekamp 31 te Elst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
Email:           info@frankoosthoektrainingen.nl
Website:       www.frankoosthoektrainingen.nl
Telefoon:      +31 6 42094333

Persoonsgegevens die wij verwerken
Frank Oosthoek Trainingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van u verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
– Internetbrowser en apparaat type

Doeleinden
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Frank Oosthoek Trainingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Uitvoeren van een opdracht of het nakomen van een overeenkomst
– Met u in contact te kunnen komen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Bewaartermijn
Frank Oosthoek Trainingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.
Persoonsgegevens worden maximaal 2 jaar bewaard na de laatste cursusdatum.
De financiële administratie wordt gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard.

Een uitzondering wordt gemaakt voor cursisten welke toestemming hebben gegeven hun gegevens voor onbepaalde tijd te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Frank Oosthoek Trainingen verstrekt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven of organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sanne van Driel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website www.frankoosthoektrainingen.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt hiervoor een mail sturen naar info@frankoosthoektrainingen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Frank Oosthoek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Frank Oosthoek Trainingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@frankoosthoektrainingen.nl